آنتن های دیجیتال

هم اکنون بسیاری از بینندگان تلویزیون مواجه با تجربه جدیدی به نام تلویزیون دیجیتال هستند که در آن به جای استفاده از فرستنده های زمینی آنالوگ از سیگنالهای دیجیتال تلویزیونی استفاده می شود. برای استفاده از سیستم فرستنده دیجیتال، می بایست تلویزیون خود را به دستگاه گیرنده دیجیتال مجهز نموده و یا از تلویزیون های دارای تیونر دیجیتال داخلی استفاده کنید. هر چه طول کابل از آنتن تا دستگاه گیرنده بیشتر باشد سیگنال ضعیف تری به دستگاه م یرسد و این باعث ایجاد مشکل در تصاویر دریافتی و یا وقفه در پخش می شود. همچنین کشیدن کابل های طولانی از آنتن که معمولاً در پشت بام منازل است بعضاً معضلی جدی است. تغییرات آب و هوایی و موانعی مانند پرندگان نیز ممکن است موجب کاهش کیفیت در آنتن و در نتیجه تصویر دریافتی از گیرنده دیجیتال گردد. بنابراین فیلیپس توصیه میکند تا از تنوع بالای آنت نهای داخلی که با طراحی خاص و زیبا می توانند زینت گر دکوراسیون منزل شما باشد استفاده نموده تا از کیفیت بالای این آنت نها، که همگی دارای بوستر فیلتر کاهنده پارازیت و کنترل بهره م یباشند، استفاده کرده و از تماشای برنامه های مورد علاقه خود لذت ببرید.